Chương trình giáo dục Tiểu học

Chương trình giảng dạy tại Trường Tiểu học Genesis được thiết kế dựa trên 3 trụ cột chính là: Học thuật, Năng lực chung & Dạy học liên môn, chú trọng phát triển năng lực người học, lấy học sinh làm trung tâm, giúp người học có kỹ năng tự học, kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề.

Là trường thành viên của Fieldwork Education, tổ chức Giáo dục Quốc tế đang cung cấp chương trình giảng dạy quốc tế cho hơn 15.000 giáo viên, tại hơn 1000 trường học, tại hơn 90 quốc gia trên toàn cầu, Genesis đang từng bước áp dụng các tiêu chuẩn giáo dục Quốc tế cao nhất cho quá trình dạy và học của nhà trường.

Tổng quan mô hình

1. Cấu phần chương trình

 • Chương trình Tiểu học Quốc gia theo Bộ GD&ĐT (MoET).
 • Chương trình Tiếng Anh chuẩn Quốc tế.
    • ESL.
    • ESP: English for Math, English for Science.

2. Môn học và thời lượng

Các môn học bằng Tiếng Việt:

 • Tiếng Việt (bao gồm Viết sáng tạo), Toán (bao gồm Toán tư duy và các Chuyên đề Nâng cao), Đạo đức/Lối sống, Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm/Thủ công/Kỹ thuật, Thư viện, Tự nhiên – xã hội/Khoa học/Lịch sử – Địa lý, Tin học.
 • Thời lượng: 30 tiết

Các môn học bằng Tiếng Anh:

 • Tiếng Anh ngôn ngữ, Dự án Xanh, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh khoa học.
 • Thời lượng 15 tiết (GVNN: 9 tiết, GVVN: 6 tiết)

1. Cấu phần chương trình

– Chương trình Tiểu học Quốc gia theo Bộ GD&ĐT (MoET).

– Chương trình Quốc tế.

 • ESL.
 • Chương trình Tiểu học Quốc tế (gọi tắt là IPC).

2. Môn học và thời lượng

Các môn học bằng Tiếng Việt:

 • Tiếng Việt, Toán, Đạo đức/Lối sống, Thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Thư viện, Tự nhiên – xã hội/Khoa học/Lịch sử – Địa lý.
 • Thời lượng: 25 tiết

Các môn học bằng Tiếng Anh:

 • Tiếng Anh ngôn ngữ, Chương trình Tiểu học Quốc tế IPC (bao gồm Dự án Xanh và tiếng Anh cho mục tiêu học tập các lĩnh vực Toán, Khoa học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lí, Nghệ thuật và Xã hội …… ).
 • Thời lượng 20 tiết (GVNN: 15 tiết, GVVN: 5 tiết)

 

 

 

Học sinh có năng lực chung về:

1. Tư duy phản biện.
2. Hợp tác.
3. Giao tiếp.
4. Quản lí thông tin.
5. Giải quyết vấn đề.
6. Phát triển bản thân – Hạnh phúc.
7. Văn hóa và Công dân toàn cầu.
8. Sáng tạo và Đổi mới.

Các môn học và hoạt động dạy học liên môn của Nhà trường được lồng ghép xoay quanh 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) vào từng khối lớp của mỗi cấp học với mục tiêu cụ thể. Các nội dung tích hợp phù hợp từ IPC (cho hệ Hội nhập) hoặc thực hiện tương đối trọn vẹn các Units (với hệ Song ngữ). Đây là những Mục tiêu cần đạt được của con người & của cả xã hội trong thế kỷ 21.

17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) là nền tảng cho các hoạt động dạy học liên môn tại Genesis.

Điểm nhấn của hoạt động dạy học liên môn này là
các Dự án Xanh, Giáo dục Lối sống Xanh cho học sinh.

Ngoài chương trình học tập chính khóa, Genesis đặc biệt chú trọng việc hình thành các câu lạc bộ, dự án cộng đồng của học sinh và PHHS, các tổ chức xã hội ngoài giờ học (After School Activities) nhằm kết nối các nguồn lực với hoạt động  giáo dục của nhà trường.

Thời gian biểu Khối Tiểu học – Năm học 2021-2022

HỌC SINH THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN

Gia đình và Nhà trường chung triết lý

Gia đình chọn Genesis bởi định hướng cùng mong muốn làm sao để trẻ cân bằng khi ở trường cũng...
2017-03-13T11:54:16+07:00
Gia đình chọn Genesis bởi định hướng cùng mong muốn làm sao để trẻ cân bằng khi ở trường cũng như ở nhà.

Con rất yêu quý thầy cô

“Thật sáng suốt khi tôi đã chọn chuyển cho Thỏ về Genesis. Con rất yêu thầy cô và yêu việc...
2019-08-05T11:16:27+07:00
“Thật sáng suốt khi tôi đã chọn chuyển cho Thỏ về Genesis. Con rất yêu thầy cô và yêu việc học.”