Thầy Phan Anh

Ngày đăng 21/02/2017

Học vấn:

– Tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học La Trobe, Australia năm 2006 và là người có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Các đơn vị từng công tác:

–  Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Chương trình Quốc tế Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring (2011 – 2016);

–  Hiệu trưởng & Giám đốc Khối các trường Trung học Miền Bắc hệ thống Giáo dục Vinschool (2016 – 2020).

–  Từ năm 2020, thầy cũng vinh dự trở thành Chuyên gia đào tạo Franklin Covey Education (FCE Việt Nam đại diện độc quyền) với rất nhiều khóa học giá trị, tư vấn tâm huyết dành cho cha mẹ và Học sinh.