Các thông tin về Danh mục đồ dùng học tập, Lịch năm học, Sơ đồ trường học và Cẩm nang PHHS được cập nhật tại Góc Phụ huynh. Quý phụ huynh vui lòng xem thông tin chi tiết tại các muc dưới đây.

Danh mục đồ dùng học tập

Lịch năm học/ School Calendar 2022 - 2023

Sơ đồ trường học

Cẩm nang phụ huynh học sinh

Mọi hỗ trợ liên quan quý vị PHHS vui lòng liên hệ

Văn phòng Trường Genesis, email info@gshanoi.edu.vn | 1900998811

Hoặc gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Little Family Room