Lịch năm học/ School Calendar 2021 – 2022

Cẩm nang PHHS đang được cập nhật, xin vui lòng chờ trong một thời gian ngắn. 

Mọi hỗ trợ liên quan quý vị PHHS vui lòng liên hệ

Văn phòng Trường Genesis, email info@gshanoi.edu.vn | 1900998811

Hoặc gửi tin nhắn thông qua ứng dụng Little Family Room.