Cô Trần Thị Thu Huyền

Ngày đăng 29/11/2022
Biên tập Biên tập:

Học vấn:

– ĐH Bách Khoa Hà Nội

– Chương trình hợp tác giáo dục Đại học Bách Khoa Hà Nội – Genetic Singapore

– Microsoft office Specialist Master (2016) – IC3 – GS4 Authorized Educator – CC Nghiệp vụ sư phạm

Kinh nghiệm làm việc:

12 năm trong lĩnh vực giáo dục Các đơn vị từng công tác:

– Giáo viên ICT – Trường Quốc tế Singapore SIS (2010-2011)

– Trưởng bộ môn CNTT – Trường PTLC Olympia (2011-2014)

– TTCM Tin học/ Điều phối chương trình – Trường PTLC Vinschool (2014-2020)

– Trưởng bộ môn Tin học – Trường PTLC Phenikaa (2020-2022)