Cô Trần Thị Thanh Xuân

Ngày đăng 29/11/2022
Biên tập Biên tập:

Học vấn:

– Cử nhân Sư phạm Toán học – Đại học Sư phạm Hà Nội

– Thạc sỹ Quản lý – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

15 năm trong lĩnh vực giáo dục – Giáo viên Toán tại Wellspring (2012 – 2016)

– Giáo viên Toán và Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán trường Trung học Vinschool The Harmony (2016 – 2020)

– Giáo viên Toán trường THCS Chu Văn An – Hà Nội (2020 – 2021)