Cô Phạm Thị Hồng Lý

Ngày đăng 16/12/2022
Biên tập Biên tập:

Học vấn:

– Cử nhân Sư phạm Tiểu học – Đại học Sư phạm Hà Nội

– Tốt nghiệp BD TTCM Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

– 7 năm trong ngành Giáo dục

– 2015 – 2017: Giáo viên Tiểu học tại Thái Bình

– 2017 – 2018: Giáo viên Tiểu học trường Tiểu học Jean Piaget, Hà Nội

– 2018 – 2020: Giáo viên Tiểu học trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Greenfield