Cô Trương Thị Hải Lý

Ngày đăng 29/11/2022
Biên tập Biên tập:

Cô Hải Lý tốt nghiệp cử nhân Khoa Giáo dục Tiểu học và Thạc sĩ Quản lý Giáo dục tại -Trường Đại học Sư Phạm I – Hà Nội. Cô đã có 21 năm tham gia giảng dạy và quản lý tại một số trường Tiểu học tại Hà Nội. Cô có kinh nghiệm làm việc trong Ban Giám Hiệu của trường Tiểu học Vinschool Times City T36 và Vinschool Smart City.

Trong thời gian học tập và công tác của mình, cô Hải Lý luôn đưa ra những sáng kiến mới, độc đáo nhằm thúc đẩy niềm đam mê học tập và sáng tạo của các thành viên trong toàn trường. Với cô, mỗi học sinh là đặc biệt và duy nhất, các con được phát triển tối đa tiềm năng của mình thông qua lộ trình học tập phù hợp với từng học sinh.