Cô Nguyễn Như Hương

Ngày đăng 29/11/2022
Biên tập Biên tập:

Học vấn:

– Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài

– Đại học Canberra, Úc – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Nam Columbia, Hoa Kì

Kinh nghiệm:

16 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, quản lí cấp tổ và cấp trường

– Hiệu phó – Trường PTLC Vinschool Ocean Park (7.2020 – 12.2020)

– Hiệu trưởng – Trường THCS Vinschool Imperia (7.2019 – 6.2020)

– Hiệu phó – Trường Trung học Vinschool The Harmony (1.2018 – 6.2019)

– Điều phối tổ tiếng Anh và Giáo viên tiếng Anh – Trường Trung học Vinschool Times City (5.2014 – 12.2017)