Cô Lê Thi Thanh Cầm

Ngày đăng 29/11/2022
Biên tập Biên tập:

Học vấn:

– Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc:

– Tổ trưởng chuyên môn tổ Tiếng Anh trường Trung học Vinschool Ocean Park (2020 – 2022)

– Giáo viên tiếng Anh – Trường Trung học Vinschool Times City (2014 – 2020)