Chương trình Học bổng Tiên Phong năm học 2023-2024 (Genesis Nam Từ Liêm)

Ngày đăng 03/12/2022
Biên tập Biên tập:

Hệ thống Giáo dục Genesis vui mừng thông báo, Trường Phổ thông Liên cấp (PTLC) Genesis Hà Nội (Nam Từ Liêm) chính thức tuyển sinh năm học 2023-2024 và triển khai Chương trình Học bổng Tiên phong.

Chương trình Học bổng Tiên phong tạo cơ hội được học tập, trải nghiệm, sáng tạo tại Ngôi trường của những sáng kiến Xanh đến các bạn học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở, có nguyện vọng trở thành thành viên của cộng đồng Xanh Genesis.

Học bổng có giá trị tương đương với 30% học phí một năm học. Khoản học bổng này sẽ được trừ thẳng vào học phí của học sinh. Đặc biệt nhà trường sẽ giữ nguyên học phí chính khóa trong 03 năm học đầu tiên cho khóa học sinh nhập học năm học 2023-2024. Chính sách áp dụng cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

 • Học sinh mới nhập học vào năm học 2023-2024 của Trường PTLC Genesis Hà Nội (Nam Từ Liêm), bao gồm cả học sinh chuyển cấp trong Hệ thống các trường Genesis.

2. Nội dung:

 • Học bổng Tiên Phong ưu đãi 30% học phí chính khoá cho năm học 2023-2024.
 • Giữ nguyên học phí chính khóa đã công bố theo Quy định tài chính năm 2023-2024 trong 03 năm học đầu tiên cho khóa học sinh nhập học trong khoảng thời gian từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2023-2024.

3. Điều kiện áp dụng:

 • Học sinh đóng phí dự tuyển và đạt dự tuyển năm học 2023-2024, đồng thời có thời gian hoàn thành đóng phí năm học 2023-2024 (bao gồm các khoản phí đầu năm và các khoản phí kỳ/năm) trước ngày 31/03/2023.
 • Học bổng này được áp dụng đồng thời với chính sách chiết khấu 5% học phí chính khoá khi phụ huynh đóng trọn gói các khoản phí theo năm trước 31/03/2023 và không áp dụng đồng thời với tất cả các chính sách ưu đãi khác.
 • Không áp dụng cho học sinh đang học tại Genesis năm học 2022 – 2023 và nhập học lại.
 • Học sinh đăng ký chuyển cấp trong hệ thống Genesis sẽ được hưởng chính sách này và áp dụng theo các điều kiện trong Quy định tài chính năm học 2023 – 2024.
 • Đối với học sinh tham gia Câu lạc bộ Tiền Tiểu học STEP UP sẽ được hưởng chính sách này và học sinh sẽ được đánh giá xét tuyển trong quá trình tham gia khóa học Step Up 2023-2024 tại Genesis và không phải đóng thêm phí dự tuyển.

4. Quy định chung với tất cả các khoản ưu đãi/học bổng:

 • Các khoản phí nhập học quy định tối thiểu: Các khoản phí đầu năm theo quy định, học phí và các khoản phí khác của 1 học kỳ.
 • Học sinh chỉ được hưởng các chính sách học bổng/ưu đãi trong trường hợp PHHS đóng các khoản phí nhập học theo đúng quy định và thời hạn theo thông báo của Nhà trường.
 • Các khoản học bổng/ưu đãi chỉ áp dụng đối với học sinh học tại Genesis đến hết năm học. Trường hợp học sinh nghỉ học tại bất kỳ thời điểm nào trong năm học thì các khoản học bổng/ưu đãi sẽ được thu hồi toàn bộ tại thời điểm quyết toán, và học sinh sẽ phải đóng bổ sung phần học bổng/ưu đãi đã được áp dụng trước đó.
 • Mọi khoản học bổng/ưu đãi đều không được chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt để hoàn trả.
 • Đối với học sinh đang học tập tại cơ sở Genesis Tây Hồ năm học 2022-2023 và đã đăng chuyển sang cơ sở Genesis Nam Từ Liêm từ năm học 2023-2024 tiếp tục hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại chính sách học bổng/ưu đãi bậc tiểu học năm học 2022-2023, không áp dụng các chính sách ưu đãi này.

5. Hiệu lực:

 • Chính sách này áp dụng cho năm học 2023-2024, có hiệu lực từ ngày 01/11/2022 cho đến ngày 31/03/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *