Chính sách ưu đãi tuyển sinh năm học 2023 – 2024 (Genesis Tây Hồ)

Ngày đăng 03/12/2022
Biên tập Biên tập:

Với mong muốn trao cơ hội được học tập, trải nghiệm, sáng tạo tại Ngôi trường của những sáng kiến Xanh đến các bạn học sinh có nguyện vọng trở thành thành viên của cộng đồng Xanh Genesis, Hệ thống Giáo dục Genesis vui mừng thông báo năm học 2023 – 2024 trường Tiểu học Khởi Nguyên – Genesis School (Tây Hồ) sẽ có chính sách Ưu đãi Tuyển sinh như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Học sinh mới, nhập học vào năm học 2023 – 2024 của trường Tiểu học Khởi Nguyên – Genesis School (Tây Hồ), bao gồm cả học sinh chuyển cấp.

2. Nội dung ưu đãi

Ưu đãi 20% học phí chính khóa năm học 2023-2024.

3. Điều kiện áp dụng

Học sinh đóng phí dự tuyển và đạt dự tuyển năm học 2023-2024, đồng thời có thời gian hoàn thành đóng phí năm học 2023-2024 (bao gồm các khoản phí đầu năm và các khoản phí Kỳ/năm) trước ngày 31/3/2023.

Ưu đãi này được áp dụng đồng thời với chính sách chiết khấu 5% học phí chính khoá khi phụ huynh đóng trọn gói các khoản phí theo năm trước 31/03/2023 và không áp dụng đồng thời với tất cả các chính sách ưu đãi khác.

Không áp dụng cho học sinh đang học tại Tiểu học Genesis năm học 2022 – 2023 và nhập học lại.

Học sinh đăng ký chuyển cấp trong hệ thống Genesis sẽ được hưởng chính sách này và áp dụng theo các điều kiện trong Quy định tài chính năm học 2023 – 2024.

Đối với học sinh tham gia Câu lạc bộ Tiền Tiểu học STEP UP sẽ được hưởng chính sách này và học sinh sẽ được đánh giá xét tuyển trong quá trình tham gia khóa học Step Up 2023-2024 tại Genesis và không phải đóng thêm phí dự tuyển.

5. Quy định chung với tất cả các khoản ưu đãi

Các khoản phí nhập học quy định tối thiểu: Các khoản phí đầu năm theo quy định, học phí và các khoản phí khác của 1 học kỳ.

Học sinh chỉ được hưởng các chính sách ưu đãi và miễn giảm này trong trường hợp PHHS đóng các khoản phí nhập học theo đúng quy định và thời hạn của Nhà trường.

Các khoản ưu đãi chỉ áp dụng đối với học sinh học tại Genesis đến hết năm học. Trường hợp học sinh nghỉ học tại bất kỳ thời điểm nào trong năm học thì các khoản ưu đãi sẽ được thu hồi toàn bộ tại thời điểm quyết toán, và học sinh sẽ phải đóng bổ sung phần ưu đãi đã được áp dụng trước đó.

Mọi khoản ưu đãi đều không được chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt để hoàn trả.

6. Hiệu lực

Chính sách này áp dụng cho năm học 2023-2024, có hiệu lực từ ngày 1/11/2022 cho đến ngày 31/03/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *