Ổi Đông Dư (Guava)

Ngày đăng 24/07/2021
Biên tập Biên tập:

Xin chào! Tớ là Cây Ổi Đông Dư, 1 thành viên trong đại gia đình nhà Ổi! Hôm nay, tớ sẽ kể cho cậu nghe về gia đình tớ nhé!

Chúng tớ đến từ đâu và có đặc điểm gì?

Ổi có nguồn gốc từ Brasil. Cây ổi nhỏ hơn cây vải, nhãn, cao nhiều nhất 10m, đường kính thân tối đa 30 cm. Những giống mới còn nhỏ và lùn hơn nữa. Thân cây chắc, khỏe, ngắn vì phân cành sớm.

Thân nhẵn nhụi rất ít bị sâu đục, vỏ già có thể tróc ra từng mảng phía dưới lại có một lượt vỏ mới cũng nhẵn, màu xám, hơi xanh. Cành non 4 cạnh, khi già mới tròn dần, lá đối xứng. Hoa lưỡng tính, bầu hạ, mọc từng chùm 2, 3 chiếc, ít khi ở đầu cành mà thường ở nách lá, cánh 5, màu trắng, nhiều nhị vàng, hạt phấn nhỏ rất nhiều, phôi cũng nhiều.

Quả to từ 4 – 5g đến 500 – 700 g gần tròn, dài thuôn hoặc hình chữ lê. Hạt nhiều, trộn giữa một khối thịt quả màu trắng, hồng, đỏ vàng. Từ khi thụ phấn đến khi quả chín khoảng 100 ngày. Và đặc biệt, quả ổi chứa rất nhiều vitamin C đó!

Tớ thích gì?

Ổi thích khí hậu ẩm, nếu lượng mưa hàng năm 1.500 – 4.000 mm phân bố tương đối đều thì không phải tưới. Bộ rễ của ổi thích nghi tốt với sự thay đổi đột ngột độ ẩm trong đất. Nếu trời hạn, mực nước ngầm thấp, ổi có khả năng phát triển nhanh một số rễ thẳng đứng ăn sâu xuống đất tận 3 – 4 m và hơn.

Nếu mưa nhiều, mực nước dâng cao ổi đâm nhiều rễ ăn trở lại mặt đất do đó không bị ngạt.. Thậm chí bị ngập hẳn vài ngày ổi cũng không chết.[2] Những chiếc lá của tớ luôn xanh, tớ không chịu được rét, ở độ nhiệt -2 °C đến cả các anh chị cây lớn cũng sẽ chết. Ngược lại, tớ chịu đựng dễ dàng độ nhiệt cao ở các sa mạc chỉ cần có đủ nước.

Độ nhiệt thấp dưới 18 – 20 °C thì quả bé, phát triển chậm, chất lượng kém.

À! Bật mí với cậu 1 điều này! Những chiếc lá của tớ được sử dụng làm nguồn sắc tố đen, ứng dụng trong ngành dệt may, giống kiểu nhuộm màu cho vải đó!

Hi! I am the guava tree from Dong Du commune, a member of the Guava family! Today, I would like to tell you the story of my family!

Where do we come from and what are our characteristics?

Guava is native to Brazil. Guava tree is smaller than lychee tree, longan tree, maximum height is 10m, maximum trunk diameter is 30cm. The new varieties are even smaller and shorter. Stems are hard, strong and short because of early branching. The body is smooth with very little worms, the old shell can peel off in pieces below, and the new shell is also smooth, gray, bluish. Young branches have 4 edges, when they are old, they will be rounded, leaves are symmetrical. Flowers are hermaphrodites, lower gourds, growing in clusters of 2, 3, rarely at the tips of branches, but often in leaf axils, 5 wings, white, many yellow stamens, very small pollen grains, and many embryos. Large fruits from 4 – 5g to 500 – 700g are nearly round, oblong or pear-shaped. Seeds are many, mixed between a white, pink, red and yellow fleshy mass. From pollination to fruit ripening is about 100 days. And especially, guava contains a lot of vitamin C! What do I like? Guava prefers a humid climate, if the annual rainfall of 1,500 – 4,000 mm is relatively evenly distributed, it is not necessary to irrigate. The roots of guava are well adapted to sudden changes in soil moisture. If the weather is dry, the groundwater level is low, guava is capable of quickly developing some vertical roots that go deep into the ground 3-4 m and more. If it rains a lot, the water level will rise. Guava will have more roots to feed back to the ground, so it won’t suffocate. Even if it’s flooded for a few days, the guava will not die. My leaves are always green, I can’t stand the cold, at -2 °C even big trees will die. In contrast, I easily tolerate high temperatures in the deserts as long as there is enough water. Low temperature below 18 – 20 °C, the fruit is small, slow growing, poor quality. Ah! Tell you this 1 thing! My leaves are used as a source of black pigment, used in the textile industry, like dyeing that fabric!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *