Từ tháng 10/2019, thư viện Đại Dương tại tầng 3 của Nhà trường chính thức mở cửa và chào đón các bạn nhỏ Genesis vào khám phá tri thức.  Các bạn học sinh tiểu học có tiết đọc mỗi sáng thứ 2. Với các bạn 
Read more
Nhằm tăng chất lượng giao tiếp giữa PHHS và nhà trường, sắp tới đây, Genesis sẽ áp dụng ứng dụng Little Lives vào nhà trường với cả hai bậc giáo dục mầm non và tiểu học. Little Lives là một hệ thống quản trị trường 
Read more